OGROMNE PADAVINE U KRATKOM VREMENSKOM INTERVALU

Naš grad je posle 8 sati zahvatilo jako nevreme praćeno veliki padavinama. I pored blagovremeno preduzetih mjera na čišćenju vodotokova, zbog konfiguracije terena, ogromnog slivnog područja sa velikom visinskom razlikom, nastaju problemi kada velike kiše padnu u kratkom vremenskom intervalu. Sva voda, iz kompletnog slivnog područja se velikom brzinom sliva u niže krajeve.

Veliki su problemi, prvenstveno u Meljinama oko kružnog toka, jer je došlo do izlivanja bujičnog potoka Nemila, koji je nedavno bio potpuno očišćen. Problemi su u donjim zonama i u Igalu, Herceg-Novom i duž čitave rivijere.

Sve ekipe Komunalno Stambenog doo su u kontinuitetu na terenu i preduzimaju potrebne mjere u granicama svojim mogućnosti.