OJAČAVANJE BOKSA ZA KONTEJNERE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su u Bijeloj u blizini restorana “Panorama” započeli su radove na ojačanju boksa za kontejnere betonskim platnom.