OREZANE GRANE NA DIJELU MAGISTRALE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su orezivanje grana koje su se nadvile na magistralu i remetile kretanje vozila u Bijeloj kod Dječijeg doma.