OREZANO STABLO MURVE NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su po nalogu Komunalne policije završili orezivanje stabla Murve koje je remetilo preduzeću “Čistoča”doo rad na podizanju kontejnera kod Placa Karića na Savini.