OREZIVANJA BILJA U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Uz asistenciju Komunalne policije, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su u ulici Stijepa Šarenca orezivanje pitasvora, oleandera, kaktusa, maslina i drugog žbunastog bilja, koje je prelazilo u putni pojas i ometalo bezbjedno odvijanje saobraćaja.