OREZIVANJE DONJIH GRANA KOŠĆELE NA KARAČI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, orezali su nekoliko donjih grana košćele na Karači, iznad parkinga.