OREZIVANJE GRANA ČETINARA U SUTORINI

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora zapisnički je konstatovala da grane četinara preko puta ugostiteljskog objekta “Traktir” u Sutorini ometaju pješačko saobraćajnu komunikaciju lokalnim putem na način što prelaze u trup puta. Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su postupajući po zapisniku i zahtjevu Službe komunalne policije orezali pomenute grane četinara.