OREZIVANJE GRANA IZNAD PUTA, U MANASTIRSKOJ ULICI

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su orezivanje grana koje su bile iznad puta u Manastirskoj ulici, u Herceg-Novom. Izvršeno je i uklanjanje prebujalog rastinje koje je bilo smetnja funkcionisanju saobraćaja.