OREZIVANJE GRANA MAGNOLIJE

Na zahtjev stanara stambene zgrade u ul. Partizanski put broj 1, a po prethodno izdatim nalozima nadležnih službi, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, orezali su grane magnoloje koje su nadvršile krov. Na ovoj lokaciji je urađena i dendrohirurgija jedne palme. Troškove ovih radova snosili su stanari stambene zgrade.