OREZIVANJE GRANA NA PUTU ZA PRIJEVOR

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, orezali su ramene grane na putu za Prijevor. Orezane su grane koje su se nadvile iznad puta i ometale saobraćaj, kao i one koje su ometale funkciju javne rasvjete.