OREZIVANJE GRANA NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje pojedinih grana koje su zaklanjale svetiljke javne rasvjete. Grane su orezane na Šetalištu Pet Danica od Jazz-a do Škvera.