Orezivanje grana pored magistrale, ulica Dr Jovana Bijelića

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, orezali su grane u ulici  Dr Jovana Bijelića. Grane su orezane zato što su se nadvile iznad magistrale pa su ometale saobraćajnu komunikaciju.