OREZIVANJE PALMI NA BELAVISTI

Zbog problema sa palminim surlašom, koji se aktivira već početkom marta, orezivanje palmi je moguće samo do kraja februara. Izuzetno niske temperature tokom januara onemogućile su, zbog rezanja, da se ovaj posao radi u dužem vremenskom intervalu. Zato je orezivanje palmi rađeno samo tokom februara i biće uskoro prekinuto. Iz navedenih razloga orezivanje palmi je obavljeno samo na nekoliko lokacija: ulice Stijepa Šarenca, Braće Grakalića i Miće Vavića. Posebno ističemo uređivanje palmi na Belavisti. Orezano je 5 visokih palmi od kojih su tri uz crkvu sv. Arhanđela Mihajla (dvije ispred samog ulaza). Danas i sjutra orezuju se palme na Trgu Mića Pavlovića kod crkve sv. Jeronima.