OREZIVANJE POLUSTABLAŠICA U ULICI PETE CRNOGORSKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje polustablašica u ulici Pete crnogorske brigade, u Igalu. Orezivanje je obavljeno u okviru redovnih poslova, saglasno Planu i programu rada.