OREZIVANJE PRERASLOG PITOSPORA UZ PUT NA TOPLOJ 3

Postupajući po rješenju Komunalne policije zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila obavili su orezivanje prebujalog pitospora na Toploj 3. Pitospor je izlazio na put u dužini od 30m i smanjivao je prostor za komunikaciju vozila.