Orezivanje prebujalog zelenila duž pješačke komunikacije.

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno stambenog doo, po nalogu komunalne policije odradili su orezivanje prebujalog zelenila koje je remetilo pješačku komunikaciju, a izlazilo je iz privatnog placa.