OREZIVANJE PREBUJALOG ZELENILA U ULICU BRAĆE GRAKALIĆA

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je konstatovala da je prebujalo zelenilo u ulici Braće Grakalića kod brojeva 23 i 25, kao i na krivini uz ulicu prema broju 29, pa ometa saobraćajnu komunikaciju. Zatraženo je da Komunalno Stambeno doo, na navedenim lokacijama oreže prebujalo zelenilo, što je Sektor za održavanje zelenih površina i uradio.