OREZIVANJE RAMENIH GRANA BOROVA I POLUŽBUNASTIH BILJAKA KOD CENTRA BEZBJEDNOSTI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su kod Centra bezbjednosti na Toploj obavili orezivanje ramenih grana borova, polužbunastih biljaka i divljeg rastinja, oko staze koja od škole „Dašo Pavičić“ pored Centra bezbjednosti vodi u pravcu semafora. Na ovoj stazi su radove izvodili i nastavljaju putari i električari na izradi zaštitne ograde, platforme za pristup invalidnih osoba i djece u kolicima, kao i njenom osvetljavanju.