OREZIVANJE RAMENIH GRANA NA PUTU MELJINE – PODI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje ramenih grana na putu Meljine – Podi. Grane su orezane jer su ometale montažu nove javne ravjete.