OREZIVANJE ŽIVE OGRADE I PAJASMINA U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, postupajući po zahtjevu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, orezali su živu ogradu i pajasmin na potpornom zidu u ulici Stijepa Šarenca.