OREZIVANJE ŽIVE OGRADE NA GOMILI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, orezali su živu ogradu na Gomili, uz put za Mojdež. Rješenje za orezivanje je donijela Komunalna policija, jer je ograda prerasla iznad trotoara, pa je ometala pješačku komunikaciju.