OREZIVANJE ŽIVE OGRADE NA TOPLOJ 2

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje žive ograde na Toploj 2. Ograda se bila nadvila nad trotroarom pa je ometala pješačku komunikaciju.