OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, postupajući po zahtjevu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, orezali su u Đenovićima prebujalu živu ogradu i rastinje koje je remetilo pješačku i saobraćajnu komunikaciju.