OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje žive ograde u Igalu, u Skojevskoj ulici. Poslovi su rađene u okviru redovnih aktivnosti saglasno Planu i programu rada.