OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U PARKU „BOKA“

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje žive ograde, sa formiranjem habitusa i sakupljanjem i odvozom nastalog otpada, u parku „Boka“ u Herceg-Novom.