OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U ULICI BATA VRANKOVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, danas su završili i orezivanje žive ograde uz upotrebu skala u ulice Bata Vrankovića