OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U ULICI BOKEŠKIH MORNARA, NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u skladu sa Planom i programom rada, orezali su živu ogradu u ulici Bokeških mornara, na Savini.