OREZIVANJE ŽIVE OGRADE U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, orezali su živu ogradu u ulici Stijepa Šarenca, kod ordinacije Normedica. Orezivanje je obavljeno u skladu sa nalogom Službe komunalne policije.