OREZIVANJE ŽIVE OGRADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, a saglasno Planu i programu rada, orezuju živu ogradu u Igalu, kod parkinga, kao i kod Milašinovića mosta na Toploj.