OREZIVANJE ŽIVIH OGRADA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su orezivanje živih ograda sa sakupljanjem zelenog otpada kod parkinga u Igalu i kod hotela “Metalurg”.