OŠTEĆEN KABAL NA RASVJETI NA PRIOBALNOM PUTU U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, ustanovili su da je na priobalnom putu u Đenovićima, kod ugostiteljskog objekta „Galiot“ došlo do oštećenja podzemnog kabla. Do postavljanja novog kabla između dva stuba, van funkcije će biti 20 stubova u pravcu Baošića.