OSVJETLJAVANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA GOMILI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, postavili su na Gpmili dva stuba javne rasvjete visine 5 metara i led lampe na njima. Na ovaj način je osvetljen dio naselja, put, parkig i dječje igralište.