OTKLANJANJE KVAROVA NA JAVNOJ RASVJETI

Pored problema sa led rasvjetom, gdje Komunalno Stambeno doo nema nadležnosti, u prethodnom periodu je bilo dosta problema i sa napajanjem javne rasvjete na više pozicija. Problema je bilo na šetalištu zbog visokih talasa kao i na vazdušnim vodovima. Navodimo samo nekoliko situacija u kojima su zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete intervenisali ovih dana:

– na Šetalištu Pet Danica, u dijelu od tunela do stepeništa Danice Tomašević je kvar otklonjen zamjenom RP ploče

– kod kuće Iva Andrića je zbog oštećenja zamjenjen vazdušni vod u dužini od 40 metara

– otklonjeni su kvarovi na vazdušnim linijama u Mojdežu i Sušćepanu

– zbog pada stuba u Đenovićima, skinuta je lampa i izvršeno premošćavanje kako bi funkcionisao ostatak linije

– pored magistrale u Bijeloj je,udarom teretnog vozila, srušen metalni stub, pa je izvršeno postavljanje kablovske spojnice, kako bi se obezbjedilo funkcionisanje rasvjete na ostalim stubovima