OTKLONJENE POSLEDICE NEVREMENA U OMLADINSKOM PARKU U IGALU

Tokom nevremena koje se ogledalo u jakim udarima vetra od 23.02. do 25.02.2019. u Omladinskom parku u Igalu su pala dva veća stabla. Nakon što je, širom naše opštine, uklonjen veliki broj stabala koja su predstavljala pretnju po ljude i materijalna dobra, kao i ona koja su blokirala putne pravce i prolaze, pristupilo se detaljnom raščišćavanju terena. Jedan od tih primera je Omladinski park u Igalu koji su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, potpuno očistili, kako od palih stabala tako i od brojnih grana i drugog otpada koji je vetar nanio.