OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU GORIVA

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1,
oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka goriva, sukcesivno za period od 12 mjeseci ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om
50.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 1762/20 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adreswww.ujn.gov.me  dana 30.06.2020. godine. Lice za davanje informacija: Branislava
Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.