OSVETLJENA MANJA ULICA U BAOŠIĆIMA

Radnici Sektora za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, u saradnji sa MZ Baošići postavili su jedan stub rasvjete sa svjetiljkom k-lux 100w. Na taj način je osvjetljena jedna manja ulica.