Pijace

Komunalno stambeno DOO gazduje sa dvije pijace i to:

  • Gradska zelena pijaca u Herceg-Novom i
  • Zelena pijaca u Igalu

Na pijaci u Herceg-Novom ima ukupno 66 štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Tokom 2013. godine izgradjen je novi objekat za prodaju mliječnih proizvoda u kome se nalazi 7 rashladnih vitrina od kojih je 5 izdato u višemjesečni  zakup, a dvije služe za dnevno izdavanje.

U ribarnici ima 18 stolova za prodaju svježe ribe od kojih je 10 izdato u višemjesečni zakup, a 8 se dnevno izdaje. Ribarnica je opremljena velikim ledomatom, rashladnom komorom i mašinom za mljevenje ribljeg otpada.

Prostorija za prodaju mličnih proizvoda i ribarnica su klimatizovane i imaju ugradjene vazdušne zavjese iznad ulaznih vrata. Posebno treba istaći da su svi prodavci u ovim objektima, kao i zaposleni na pijaci, osposobljeni za uspostavljanje i  održavanje HACCP sistema o bezbjednosti hrane.

Na ovoj pijaci se nalazi i 14 manjih poslovnih prostora od kojih je 5 izdato, jedan se koristi kao magacinski prostor , a jedan kao kancelarija pijačnog službenika, dok je 7 slobodno.

Na zelenoj pijaci u Igalu ima 20 tezgi za prodaju poljoprivrenih proizvoda.

Na ovoj pijaci postoji poseban dio za prodaju štandovske robe sa 14 štandova.

Dva puta godišnje se na obe pijace vrši DDD zaštita, a analizu vode obavlja Institut za javno zdravlje u Podgorici.

Radno vrijeme pijaca je od 06 do 16 časova.

Pišite nam na: pijace@komunalnostambeno.me