POKAZANA SPREMNOST SLUŽBI ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

Snijeg, koji je u zaleđu našeg grada pao u noći između subote i nedjelje 09/10. decembra, spremno je dočekan od strane naših službi. U saradnji sa kooperantima, organizovano je čišćenje snijega i posipanje rizlom u ranim jutarnjim satima u nedelju 10. decembra na putnim pravcima Kruševice – Vrbanj i Kameno – Dugunja, kao i prilaz prema Ublima. U nižim zonama, gdje je leda bilo samo djelimično, naši putari su vršili ručno razastiranje ranije deponovane rizle. Vremenske prilike se redovno prate i biće preduzete adekvatne radnje.