PONOVNA MONTAŽA TEHNIČKE BARIJERE U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Služba za mašinbravarske poslove, Komunalno Stambenog doo, ponovo su montirali tehničku barijeru, tipa “П” u ulici Stijepa Šarenca. Tehnička barijera je montirana na mjestu gdje je, ranije postavljena, bila uništena.