PONOVNI APEL: NE ODLAŽITE GRAĐEVINSKI I ZELENI OTPAD NA JAVNIM POVRŠINAMA

I pored brojnih apela, odlaganje raznog građevinskog, zelenog i drugog otpada pored kontejnera, ali i na drugim lokacijama javnih površina, je svakodnevna pojava. U očekivanju da će nadležne službe preduzeti propisane mjere u prilogu donosimo slike sa Jošica, iz Meljina i Bijele, gdje su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonili veće količine raznog građevinskog otpada, kao i nekoliko pozicija sa odloženim zelenim otpadom.

Još jedanput apelujemo na građane da obustave nelegalna odlaganja i postupaju u skladu sa opštinskom odlukom. Podsećamo da je Skupština opštine Herceg-Novi na sjednici održanoj 26.12.2017. donijela Odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji Opštine Herceg-Novi, kat.parcela br. 2000 KO Ubli (Tisove grede). Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi, broj 1 od 09.01.2018. Tekst odluke možete pogledati klikom na: ODLUKA – skladištenje otpada