PONOVNO KOŠENJE POVRŠINA U OKVIRU STAMBENOG NASELJA NA GOMILI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih djelatnosti, opet kose površine oko stambenih zgrada na Gomili. Ukupna površina koja se kosi na Gomili iznosi 15.608m2 i predstavlja samo dio površina koje zaposleni u ovom sektoru kose u više navrata tokom godine.