PONOVNO KOŠENJE U ZONI MAGISTRALNOG PUTNOG POJASA

Kao što smo nedavno najavili, ubrzo nakon prvog košenja u zoni magistralnog putnog pojasa, usledilo je drugo. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, ponovo kose zelene površine u zoni magistralnog putnog pojasa. Okošena je dionica od tunela do raskrsnice sa Mojdeškim putem. Sa košenjem se nastavlja.