Popravak parking barijera na više lokacija.

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog održavanja parking  barijera popravili su više istih koje su bile polomljene ili iskrivljene na više lokacija.