POPRAVAK I REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA VIŠE MJESTA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, odradili su popravak i redovno održavanje rasvjete po prijavama Sistema48 i građana i to  u Zelenici- put Nakićenovića, u Baošićima- šetalište i iznad magistrale kao i u Bijeloj – Dubravica.