POPRAVAK JAVNE RASVJETE NA ŽVINJAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, popravili su javnu rasvjetu na Žvinjama. Zamjenjen je uklopni sat koji je bio u kvaru, a popravljeno je i nekoliko lampi.