POPRAVAK JAVNE RASVJETE U BAOŠIĆIMA, PREMA MUZEJU STAROG KAPETANA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo popravili su javnu rasvjetu u Baošićima, neposredno ispod Doma starog kapetana, odnosno muzeja “Dom starog kapetana” Miroslava Štumbergera.

Na mjestu gdje je prekinut vazdušni kabl, potavljen je novi u dužini od 25m, obavljeni neophodni elktro radovi i ponovo je u funkciji 10 led lampi.