POPRAVAK JAVNE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

Po pozivu gradjana zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su popravak javne rasvjete u Djenovicima naselje “Cokac”. Popravljeno je  9 komada  “Led lampi”.