popravak javne rasvjete u prijevoru i na malti

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, popravili su više led lampi u Purijevoru i na Mlti. Popravljene su i 4 lampe prema Debelom brijegu.