Popravak rasvjete i montaža dekorativnih lampiona na Rosama

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, popravili su liniju javne rasvjete u Rosama. Takođe je 10 starih lampi zamijenjeno repariranim dekorativnim lampionima sa natrijumovim sijalicama 100w.