POPRAVKA BANKINA NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, popravili su bankine na Toploj, u ulici Mića Vavića, neposredno ispod semafora.